สู้ สู้ ..^0^..

หาก เหนื่อย นัก ก็ ควร จะ พัก บ้าง ..##–##..

ให้ ร่าง กาย ได้ ปล่อย วาง ค่อย สู้ ใหม่ ..^0^..

วัน เวลา ยัง มี อีก ยาว ไกล ==>> ==>>

รัก ษา ตัว ให้ ดี เอา ไว้ เพื่อ สู้ กับ วัน ใหม่ ที่ จะ มา .!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s