การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

สวมเสื้อผ้าเพื่ออะไร ?

  ปกปิดร่างกาย
  บรรเทาความร้อนหนาว
  ปกป้องร่างกายจากลม แดดแมลง และสัตว์เลื้ื่อยคลาน

                   

 การเลือกเสื้อผ้า 

ก่อนที่จะเลือกเสื้อ เราต้องมาดูก่อนว่า….  จะใส่ไปไหน ? งานอะไร ? เหมาะสมกับอายุของเราหรือไม่?
เมื่อตอบคำถามของตนเองได้แล้ว  ก็มาเลือกชุดกันโดยใช้เกณฑ์ง่ายๆ  ดังนี้

   1.  สะอาด  เรียบร้อย  เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อตามสมัยนิยม
   2.  ลวดลายเหมาะสมกับรูปร่างสีเสื้อผ้าเหมาะกับผิว
   3.  ไม่รุ่มร่ามหรือคับเกินไป
   4.  ความยาวของชายเสื้อให้ต่ำกว่าระดับสะดือ  และความยาวของกระโปรงประมาณครึ่งน่อง

 น่าเสียดายถ้าไม่รู้   

  การแต่งกายที่ทำให้เกิดคุณธรรมเพิ่มขื้น คือ 

  มีเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นต่อการใช้  ไม่มีไว้เพื่อสะสม
  รู้จักแบ่งปันเสื้อผ้าให้กับผู้ที่ขาดแคลน
  ใส่เสื้อผ้าแล้วต้องหมั่นทำความสะอาดและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อยืดอายุ
การใช้งานของเสื้อผ้า  หากเสื้อผ้าชำรุดให้ซ่อมแซมก่อนนำไปใช้หรือซัก
  สุภาพสตรีหลีกเลี่ยงการใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นในที่สาธารณชน
  จิตใจที่ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว รู้จักอดทน  อดกลั้น  มีความสงบเสงี่ยม
จึงจะเป็นอาภรณ์ที่งามยิ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s