ปิดเทอมแล้วนะค่ะ

วัน นี้ ไป สอบ วิชา สุด ท้าย แว้วววว


สู้ สู้ นะ อา หมวย แอม แอม ..^0^..!!

==>> I Love Your Smile ^——-^

445

Advertisements

สู้ สู้ ..^0^..

หาก เหนื่อย นัก ก็ ควร จะ พัก บ้าง ..##–##..

ให้ ร่าง กาย ได้ ปล่อย วาง ค่อย สู้ ใหม่ ..^0^..

วัน เวลา ยัง มี อีก ยาว ไกล ==>> ==>>

รัก ษา ตัว ให้ ดี เอา ไว้ เพื่อ สู้ กับ วัน ใหม่ ที่ จะ มา .!!